054-2637018

מדיניות פרטיות | אתר Plexidoc

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים והמינים*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר החברה.

מדיניות פרטיות זו היא של חברת טרדיס גת בע"מ, ח.פ 510390628 (להלן "החברה") ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות האתר https://plexidoc.com/ או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.

פרטיותך חשובה לנו. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.

הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות כך שתשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר החברה.

מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש באתר החברה על-ידי החברה, וכן לסקור את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ונאסף על-ידי החברה אגב השימוש באתר על-ידי המשתמש. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או אתרים ו\או אפליקציות ו\או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר – אנו אוספים באתר פרטי קשר נדרשים לצורך אספקת שירותי ניהול מקיף של מרפאות רפואיות פרטיות בישראל (להלן "השירותים") על ידי החברה או מי מטעמה, ובכלל זה שם, מספר טלפון נייד או נייח וכתובת אלקטרונית. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת עמוד מילוי הפרטים באתר ו\או הרשמה לשירותים מסוימים באתר ו\או מידע שנקבל מצדדים שלישיים. ככל ומסירת הפרטים מתקבלת באמצעות הטלפון, יובהר למשתמשים במהלך השיחה כי הם יכולים לעיין במדיניות הפרטיות הפומבית של החברה, והם יישאלו האם הם מסכימים לאיסוף המידע על בסיסה. ככל שהשיחה מוקלטת, תתועד ההסכמה כחלק מהקלטת השיחה. ככל שהשיחה אינה מוקלטת, יתעד נציג החברה את ההסכמה באופן דיגיטלי במהלך השיחה תוך ציון תאריך, שעה ושם הנציג. 

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו – אנו משתמשים בקוקיות (cookies), Pixels ו-Web Beacons  לצרכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות, לרבות על ידי צדדים שלישיים, בין היתר Google Analytics, WordPress, IAccessability, Facebook, Linkedin, Outbrain ו-Pinterest. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום מבוסס כתובת IP ועוד. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך. מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות של גוגל תוכל למצוא בכתובת:

https://policies.google.com/technologies?hl=en

בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן גוגל מציעה לניהול השימוש ב-cookies, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

כמו כן תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

 ;http://www.aboutads.info/choices

https://www.allaboutcookies.org/

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking,

https://www.accessable.co.uk/pages/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://policy.pinterest.com/en/cookies

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/

 

מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

מהם השימושים שנעשה במידע?

אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, לרבות צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, הקלטת שיחות, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה הרחבה להלן), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

 

העברת מידע לצד שלישי

החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בקבוצת אלייד ומחוצה לה, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

  • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (לדוגמא יועצים, מתכננים, קבלנים, ספקים, עורכי דין, חברות שליחויות, וספקי מיקור חוץ אחרים).
  • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

כמו כן, יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.

בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

פרסומות ודיוור ישיר

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בטלפון0542637018 או בכתובת הדוא״ל הבאה: [email protected] או בטופס המקוון

https://plexidoc.com/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94/

במקרים מסוימים תוכל לפנות באותו האופן גם כדי למחוק מידע אחר. שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לחוק, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, את מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות. פנייה כזאת יש להפנות לדוא״ל [email protected] או באמצעות פקס מס' 03-9260427 או בדואר רגיל אל: רחוב שחם 32 פתח תקווה פתח תקווה 4951727, ת.ד. 7775.

 

העברת מידע מחוץ לישראל

העברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי החברה לצדדים שלישיים מחוץ לישראל, תיעשה רק וככל שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: (א) המידע מועבר למדינה באיחוד האירופי; (ב) המידע מועבר למדינה שהאיחוד האירופי מאפשר להעביר אליה מידע, ובאותם תנאים (למשל, מדינות שזכו להחלטת נאותות של הנציבות האירופי או בהסתמך על חוזה בנוסח שאושר בידי נציבות האיחוד האירופאי); (ג) קיים הסכם עם מקבל המידע לפיו הוא מתחייב להחיל על עצמו את חוקי הגנת הפרטיות; (ד) התקבלה הסכמה מפורשת מנושא המידע להעברה המסוימת ולמדינה המסוימת אליה הועבר המידע; או (ה) המידע מועבר לחברת בת של החברה ונקבעו מנגנונים מתאימים להגנה על המידע בחברה הבת. העברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע, לרבות התחייבות של מקבל המידע שלא להעבירו לכל צד שלישי.

אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

פנייה לשירות הלקוחות של החברה

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה בטלפון 0542637018 או בטופס המקוון באתר או בכתובת הדוא״ל: [email protected].

רוצים למקסם את הפוטנציאל העסקי של הקליניקה שלכם?

SMART-MEDIC MAGAZINE

המגזין לרופאות ולרופאים
שרוצים קליניקה מצליחה

הצטרפו לקליניקות המצליחות שכבר
 עובדות איתנו

להדגמה ללא התחייבות
054-2637018
שחם 32 פתח תקווה
plexidoc.com
דילוג לתוכן